พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในมีการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษา พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการทดสอบ O-Net และ l-Net ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน
01.05.2019 - 14:32
               พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ชี้แจงความก้าวหน้าขับเคลื่อนโครงการและความก้าวหน้า ด้านการพัฒนา เสริมสร้างความเข้าใจ ด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผุ้นำศาสนา ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
01.05.2019 - 14:25
               พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปสังเกตการณ์ และพบปะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักศึกษารักสันติรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
01.05.2019 - 17:31

ผลงาน

รายงานพิเศษ

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31