เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์การระหว่างประเทศ องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม หรรษาเจบีหาดใหญ่ มีองค์การเข้าร่วมประชุม 9 องค์การ และหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงาน
03.12.2020 - 11:24

ผลงาน

รายงานพิเศษ

S M T W T F S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31