พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะ เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานีและ ยะลาเพื่อขับเคลื่อนแผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ชุดข้อมูลความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมโรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์โฮเทล
21.11.2019 - 14:26
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเมาลิด ณ สำนักงานชมรมสรรหาคนดีศรีทักษิณ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นาย อิสมาแอล หมินหวัง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ นายเจริญ หมะเห ประธานชมรมสรรหาคนดีศรีทักษิณ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การตอนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และประชาชนต่างศาสนิกที่สนใจได้รับทราบ และรำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันประเสริฐขององค์ศาสดามูฮัมหมัด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของมุสลิม เพื่อส่งเสริมการ
20.11.2019 - 08:10
               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
15.11.2019 - 08:03
S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30