เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ และ กยส.ศสว. โดยมี พ.อ.ปริวิทย์ สุทธิโมกข์ ผอ.กยส.ศสว. พ.ท.ประสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผอ.กยส.ศสว.
07.08.2020 - 10:34
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมมีสาระสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.
22.07.2020 - 11:00
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
17.07.2020 - 16:40
S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31