พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมกับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและคณะอาจารย์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาตใต้เพื่อหารือเกี่ยวกับการทุจริตการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลาม ( ปอเนาะ) ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ พร้อมจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก แต่ก็กังวลว่าอาจกระทบต่อกระบวนการสันติภาพ จึงขอให้ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมในทุกสังกัด ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ไม่ละเ
18.04.2019 - 18:26
                 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า จ.ปัตตานี ซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติและจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของหน่วยงานพร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
16.04.2019 - 10:58
               วันที่ 15 เมษายน 2562 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการการเสริมสร้างชุดคุ้มครองตำบล เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดภายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม มทบ.
15.04.2019 - 16:01

รายงานพิเศษ

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30